βραδυτάτων

βραδυτάτων
βραδύς
slow
fem gen pl
βραδύς
slow
masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”